Christelijke Gemengde Zangvereniging Arnhem-Zuid

Koorinfo

De Christelijke Gemengde Zangvereniging 'Arnhem-Zuid' werd opgericht op 1 februari 1941. Het koor bestaat uit een min of meer vaste kern van ongeveer 60 zangers en zangeressen o.l.v. dirigent Michiel Vanhoecke.
De vereniging is aangesloten bij de Kon. Chr. Zangersbond te Voorschoten.

Ons repertoire bestaat hoofdzakelijk uit christelijke liederen.
Maar ook muziek van Bach, Händel en Mozart, Fauré, Van der Leeden, Poortvliet, Zonnenberg en vele anderen komen hierin voor.

De repetities worden gehouden op donderdagavond van 20.00-22.00 uur en vinden plaats in het Kruispunt, bij de Kruiskerk, Lisdoddelaan 30 te Arnhem-Zuid (Malburgen-Oost).
Vindt u het leuk om te zingen? Stap over de drempel en kom eens luisteren tijdens een repetitieavond. U bent van harte welkom!

Om lid te kunnen worden is het niet beslist noodzakelijk om muziek te kunnen lezen.

Wij zoeken nieuwe leden voor alle koorpartijen en hopen u binnenkort te mogen begroeten als nieuw koorlid.Kerk van Bunschoten, december 2018