Christelijke Gemengde Zangvereniging Arnhem-Zuid

Korte historie

De eerste vergadering was belegd op 21 februari 1941 in het Wijkhuis in de Ranonkelstraat met het doel om te komen tot de oprichting van een hervormd kerkkoor in Arnhem-Zuid.
Deze avond waren er ± 30 aspirant zangers en zangeressen aanwezig. Onder meer waren de wijkpredikant ds. A.Th. Stegenga en de heer J. Teunissen, organist van de Hulpkerk in Arnhem-Zuid. Van deze heren was het initiatief uitgegaan.
De heer Teunissen werd benoemd tot dirigent en er werd een voorlopig bestuur samengesteld. De heer Van Soest werd de eerste voorzitter van dit koor.

Op 4 oktober 1941 werd het Kerkkoor Arnhem-Zuid opgeheven op last van de autoriteiten, met als motief dat aan een dergelijke vereniging geen behoefte bestond.
Na een onderhoud met de Procureur Generaal, de Praeses en de Scriba van de Kerkenraad en de ex-voorzitter werd het resultaat bereikt dat het koor in enigszins andere vorm weer werd vrijgegeven.
De eerste repetitieavond daarna was op vrijdag 21 november 1941.

De vergoeding voor de dirigent werd voor het eerste verenigingsjaar vastgesteld op ƒ 1,- per week. De contributie werd vastgesteld op ƒ 0,20 per week, welke echter na verloop van enige tijd werd teruggebracht tot ƒ 0,15 per week.

Zo mocht het koor in het eerste verenigingsjaar meerdere malen optreden, o.a. in de gevangenis, bij de opening van de herbouwde hulpkerk, met Kerstmis, alsmede in de Stadsevangelisatie, op de wijkavond van wijk A en de Jeugddienst in Zuid.

Inmiddels was er een nieuwe voorzitter gekozen: de heer Kloppenburg. Er zouden er nog velen volgen in deze 75 jaar.

Op de derde jaarvergadering van 1 maart 1944 wordt een dankwoord uitgesproken, dat allen gespaard zijn gebleven tijdens het bombardement op 22 februari 1944, dat ook Malburgen trof.

In de bestuursvergadering van 3 februari 1947 werd een voorstel gedaan tot het omzetten van de naam ‘Kerkkoor Arnhem-Zuid’ in ‘Christelijke Gemengde Zangvereniging Arnhem-Zuid’.
Als ‘Christelijke Gemengde Zangvereniging’ zijn er meerdere mogelijkheden, zoals het zingen van andere muziek naast religieuze, concoursbezoek enz. Bovendien kunnen wij onze medewerking blijven geven aan alle religieuze plechtigheden of diensten waar men op onze medewerking gesteld is.

Vanaf de oprichting in 1941 zijn er veel dirigenten en voorzitters geweest.

Dirigenten:
21-02-1941   de heer J. Teunissen, eerste dirigent
21-08-1943   de heer Goedhart, tijdelijk dirigent
05-04-1944   de heer Bakkenist, neemt tijdelijk waar tot 23 september 1944 (evacuatie Arnhem).
03-02-1947   de heer Hendriks, reeds enige tijd dirigent
15-07-1949   de heer Meijrink, dirigent
08-10-1952   de heer W. van den Hof, dirigent

27-11-1977   de heer A. Hogendoorn, dirigent –
Arie Hogendoorn (foto) heeft 38 jaar het koor begeleid. Het langstlopende contract in de geschiedenis van het koor. Onder zijn bezielende leiding en enthousiasme is het koor behoorlijk uitgebreid en gegroeid. We hebben veel uitvoeringen gehad, zoals in kerkdiensten, ziekenhuizen, concerten e.d. Het was een bijzondere tijd en de leden hebben met veel plezier gezongen.

01-01-2015   de heer M. Vanhoecke, dirigent. Onder leiding van Michiel Vanhoecke hebben we de draad weer opgepakt. De leden vinden het fijn dat het koor blijft bestaan en dat we uitvoeringen en een jubileumconcert hebben.

Voorzitters in de laatste 35 jaar:
14-01-1981   de heer W. Meijer voorzitter t/m 22-02-2007. Wim Meijer is 26 jaar voorzitter geweest van het koor. Ook hij heeft dit met veel inzet en liefde gedaan. Een goede voorzitter blijft ook heel lang voorzitter. Er werd van alles gepland, optredens, zangdiensten, uitstapjes e.d. Wij denken daar nog met veel genoegen aan terug.

07-02-2008   de heer J. Lammers, voorzitter
06-03-2014   de heer J. Dam, voorzitter

Begeleiders:
1982   aanvang ondersteuning van het koor door de heer Jack Blok.
Vanaf 1982 t/m 31 december 2014 is Jack Blok de vaste begeleider geweest. Ook hij deed dit met veel liefde en enthousiasme. Het was een prettige samenwerking en het kwam zeker ten goede van de uitvoeringen.

2016   begeleider Gert Jan Broer. Ook nu hebben we weer een vaste begeleider. Het voelt heel fijn voor een uitvoering een begeleider te hebben, zodat de dirigent zich helemaal kan wijden aan het koor.

Dit is een respectabele lijst. Maar 75 jaar bestaan is ook lang. Het bestuur hoopt dat het koor met veel enthousiasme verder gaat. Wie weet is er in 2041 een nieuw jubileum.

Nollie Kramer-Bunschoten, secretaris